LRB Advocatuur verleent bijstand op het gebied van regulier vreemdelingenrecht. Zo kan er onder meer worden geadviseerd – en geprocedeerd indien nodig – op het gebied van de aanvraag van verblijfsvergunningen, tewerkstellingsvergunningen, visa, de Nederlandse nationaliteit en het recht op gezinshereniging.
Verblijfsvergunningen kunnen verschillende doelen dienen. Zo kan een vergunning worden verkregen om werk in loondienst te verrichten, een opleiding te volgen, als zelfstandige te werken of bijvoorbeeld als kennismigrant te gaan werken. Deze doelen hebben hun eigen voorwaarden en kunnen soms een aanzienlijke procedurele inspanningen vereisen. In andere gevallen kan dit weer voorkomen worden.
LRB Advocatuur kan u op deze gebieden gericht adviseren.