Artikelen

Home » Artikelen
1103, 2016

Hoge Raad bevestigt: Geen (automatisch) strafrechtelijke betekenis bij strafrechtelijk geformuleerde ontslaggrond

Een belangrijke uitspraak voor de praktijk van het ontslag op staande voet, al bevestigt het arrest de leer die in (een groot deel van) de literatuur al werd aangehangen. De Hoge Raad bepaalde